Optyczna płyta powierzchniowa

  • Optic Vibration Insulated Table

    Stół z izolacją drgań optycznych

    Eksperymenty naukowe we współczesnym środowisku naukowym wymagają coraz dokładniejszych obliczeń i pomiarów.Dlatego urządzenie, które można względnie odizolować od środowiska zewnętrznego i zakłóceń, jest bardzo ważne dla pomiaru wyników eksperymentu.Może naprawiać różne elementy optyczne i sprzęt do obrazowania mikroskopowego itp. Optyczna platforma eksperymentalna stała się również niezbędnym produktem w eksperymentach naukowych.